Transport Spartacus 3

Corporate story

Brancheorganisatie NMT verbindt, vertegenwoordigt en versterkt de maritieme maakindustrie van Nederland.

De belangen van leden worden het best gediend vanuit een krachtige, strategische sector. Daarom ijvert NMT in Brussel, Den Haag én in de regio voor een langjarig maritiem industriebeleid en een gelijk speelveld.

NMT voorziet scheepsbouwers, maritieme toeleveranciers en dienstverleners van een inspirerend netwerk, waarin onderling contact en kennis-ontwikkeling belangrijke opbrengsten zijn. Het netwerk wordt ondersteund met een uitgekiend programma van matchmaking, seminars, trainingen en publicaties

Met talrijke internationale beurzen, handelsmissies en strategische PR, helpt NMT haar leden economische kansen te creëren en te benutten. Nederlandse maritieme branding in optima forma.
Voor het uitbouwen van de internationale concurrentiepositie, staat innovatie voorop. Naast sectorspecifieke thema’s en market intelligence, zet NMT ook – en in samenwerking met andere maritieme organisaties – in op complexe uitdagingen als digitalisering, energietransitie en de instroom van voldoende vakmensen. Het promoten van de sector als aantrekkelijke werkgever is een apart speerpunt.

NMT is gevestigd aan de Rotterdamse Maas en onderhoudt vanuit daar intensief contact met haar leden. Het helpt als je elkaars taal spreekt en elkaars behoeftes kent; veel NMT-ers komen zelf uit de maritieme industrie.
NMT, voor de maritieme maakindustrie